NEOPREZBITERZY

27 maja 2007r. jako wspólnota parafialna przeżywaliśmy bardzo ważne i historyczne wydarzenie. O godz. 10.00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz udzielił święceń kapłańskich dwóm naszym diakonom: Maciejowi Raczyńskiemu – Rożkowi i Maciejowi Zielińskiemu.
Ks. neoprezbiter Maciej Zieliński mszę św. prymicyjną odprawił 27 maja o godz. 17.00.
Ks. neoprezbiter Maciej Raczyński – Rożek mszę św. prymicyjną odprawił 3 czerwca o godz. 12.30.
24 maja 2009r. o godz. 10.00 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście nasz parafianin diakon Michał Wudarczyk przyjął z rąk ks. Arcybiskupa Kazimierza Nycza święcenia prezbiteratu.
Ks. neoprezbiter Michał mszę św. prymicyjną odprawił 31 maja o godz. 12.30.
Otoczmy modlitwą naszych Kapłanów, których Pan powołał z naszej parafii do służby w Kościele.
22 maja 2010r. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela diakon Stefan Bernat z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie.Uroczysta Msza św. na której udzielany był sakrament kapłaństwa została odprawiona pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza.
Ks. neoprezbiter Stefan mszę świętą prymicyjną odprawił 23 maja o godz. 12.30.

FOTOREPORTAŻ Z PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI W KOŚCIELE PARAFIALNYM

KS. MACIEJ ZIELIŃSKI 27 maja 2007r.

KS. MACIEJ RACZYŃSKI – ROŻEK 27 maja 2007r.

MICHAŁ WUDARCZYK 24 maja 2009r.

Stefan Bernat 22 maja 2010r.

Odson: 36617     

-------------------------------------------

Parafia Ofiarowania Pańskiego - 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 21
tel/fax +48 (22) 648 58 00, e-mail: kontakt@ofiarowaniepanskie.pl

Projektowanie stron internetowych
Przenoszenie danych do nowego serwisu, przepraszamy za ew. utrudnienia