PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

 

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną,realizując ogólny cel apostolskiego Kościoła. Początków Akcji Katolickiej należy szukać w Europie w XVIII i XIX w., natomiast w Polsce datuje się na 30 lata XX w. Czasy okupacji i rządów komunistycznych sprawiły, że Akcja Katolicka przestała istnieć. Na nowo została powołana przez kard. Józefa Glempa dekretem z 1995 roku. W tym samym czasie rozpoczęła działalność w parafii.

CARITAS

Parafialny Zespół CARITAS został powołany do istnienia 4 marca 1996 roku obierając jako patronkę swojej działalności Matkę Bożą Fatimską. Członkowie wspierają się także duchowością Matki Teresy z Kalkuty oraz Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

Jeśli ciekawi Cię Bóg, wiara, Biblia, Kościół Katolicki ze swoją skarbnicą wiedzy o współczesnym świecie, chcesz wiedzieć więcej, chcesz modlić się, chcesz rozmawiać, a może z czymś się nie zgadzasz, to przyjdź na nasze spotkanie.

Studiujesz? Pracujesz? Czekamy na Ciebie w domu parafialnym w każdy czwartek o godz. 20.00 z ciepłą herbatą!
Opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Kucharski

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Wspólnota „Płomień Ducha” przy naszej parafii powstała po rekolekcjach wielkopostnych 2010 r. prowadzonych przez Zespół Ewangelizacyjny Mocnych w Duchu i O. Remigiusza Recława.
Pierwszym duszpasterzem Wspólnoty był Ks. Sergiusz Dębecki, a od września 2011 r. opiekuje się nami Ks. Michał Chutkowski.

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

Ruch Światło-Życie (Oaza), założony przez ks. Franciszka Blachnickiego, jest ruchem odnowy Kościoła. Jego celem jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i odnowa Kościoła. Opiekunem ruchu jest ks. Łukasz Lewandowski. W naszej parafii są obecne gałęzie:

  • MŁODZIEŻ - spotkania są w czwartki o 18:30
  • DOMOWY KOŚCIÓŁ - spotkania w kręgach, zgłoszenia do ks. Łukasza.

 

MINISTRANCI I LEKTORZY

Wspólnota istnieje od 1984 roku, czyli od początku istnienia parafii. Służba liturgiczna to grupa 20 lektorów – w wieku od 16 do 25 roku życia, ministranci - chłopcy od drugiej klasy szkoły podstawowej oraz Służba Liturgiczna Dorosłych.

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

Ruch Rodzin Nazaretańskich powstał przy parafii w 1995 roku. Istotą duchowości Ruchu jest budowanie swojego życia opartego na naśladowaniu Matki Bożej, oraz Jej postawy całkowitego zawierzenia Bogu. W konsekwencji rodzi to m.in. głęboką potrzebę modlitwy, ofiary, wyrzeczenia, troski o innych, pokory, ubóstwa duchowego.

TOTUS TUUS Kościelna Służba Porządkowa

Posługa grupy trwa od 1979 roku, czyli od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Członkowie czynnie uczestniczą w życiu parafii, pomagają w organizowaniu uroczystości parafialnych i diecezjalnych, uczestniczą w spotkaniach formacyjnych Kościelnej Służby Porządkowej Archidiecezji Warszawskiej.

ŻYWY RÓŻANIEC

Wspólnota Żywego Różańca istnieje od 1984 roku, czyli od daty powstania parafii. Głównym jej zadaniem jest modlitwa różańcowa na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Matki Najświętszej. Swoją modlitwą członkowie wspólnoty ogarniają Kościół Powszechny, Ojczyznę, parafię i swoje rodziny. Pamiętają też o zmarłych członkach Żywego Różańca.

SCHOLA DZIECIĘCA

W myśl św. Augustyna: „Kto śpiewa, dwa razy się modli”, we wrześniu 2005 r. powstała dziecięca Schola Angelus. Swoim śpiewem troszczy się o oprawę muzyczną podczas mszy świętych dziecięcych w każdą niedzielę o godz. 11.00. Próby scholi odbywają się w każdy sobotę o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy!

-------------------------------------------

Parafia Ofiarowania Pańskiego - 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 21
tel/fax +48 (22) 648 58 00, e-mail: kontakt@ofiarowaniepanskie.pl

Projektowanie stron internetowych
Przenoszenie danych do nowego serwisu, przepraszamy za ew. utrudnienia