loading...
Wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu | czytania na dziś >>

ANULOWANIE PUBLICZNEJ PREZENTACJI RAPORTU

W związku z bardzo poważną sytuacją epidemiczną jesteśmy zmuszeni przenieść publiczną prezentację raportu KKiK „Troska o Stworzenie próbą naszej wiary” na inny, bezpieczny termin. Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych na prezentację raportu online na platformie MS Teams, która odbędzie się w tym samym terminie – 22 stycznia 2022 o godzinie 16.00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQwZWY5YjgtMGMxYi00OTI1LTk3M2QtYmVlZDMyZTc5NTRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268e864a8-5848-45f3-bd5d-7c0ff626bdf8%22%2c%22Oid%22%3a%224d65c3df-b19e-43e7-a28c-fdca61db87ce%22%7d

Z pełnym tekstem raportu można zapoznać się pod adresem:

https://kongreskk.pl/wp-content/uploads/2022/01/Troska-o-Stworzenie-proba-naszej-wiary.pdf

 

Bardzo przepraszamy wszystkich, którzy przygotowali się na bezpośrednie spotkanie – mamy nadzieję, że do niego dojdzie w niedalekiej przyszłości.

 

Szczęść Boże,

Grupa „Troska o Stworzenie” Kongresu Katoliczek i Katolików 

Zapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...