loading...
Czwartek tygodnia Wielkiego Postu | Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła | czytania na dziś >>

Czym się zajmujemy?

Parafialny Zespół CARITAS został powołany do istnienia 4 marca 1996 roku obierając jako patronkę swojej działalności Matkę Bożą Fatimską. Członkowie wspierają się także duchowością Matki Teresy z Kalkuty oraz Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus.

 

Celem działalności Parafialnego Oddziału Caritas jest niesienie pomocy potrzebującym. Podopiecznymi są przede wszystkim osoby samotne, bezdomne, pozbawione pracy, chore - wymagające doraźnej i stałej opieki, rodziny wielodzietne, niepełne, o niskich dochodach, z problemami alkoholowymi, a także coraz częściej rodziny z dorastającymi dziećmi uzależnionymi od narkotyków. 
Wszyscy objęci są modlitwą przez członków Zespołu,  który ciągle pogłębia swoją formację duchową uczestnicząc w corocznych rekolekcjach organizowanych przez Caritas A.W.
    
Środki finansowe, rzeczowe i żywność PZC pozyskuje od:
 •    ofiarodawców
 •    ze skarbony 
 •    z akcji Wigilijne Dzieło  Pomocy Dzieciom     
 •    z akcji Jałmużna Wielkopostna 
 •    ze środków C. A. W.
 •    ze zbiórek przeprowadzanych przez dyrekcje i dzieci ze szkół i przedszkoli
 •    z loterii fantowych
 •    z 1% podatku od osób indywidualnych.
   
Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczane są na:
 •    dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z biednych rodzin
 •    zakup żywności
 •    udzielanie zapomóg
 •    zakup leków
 •    pomoc ofiarom klęsk żywiołowych

Parafialny Zespół Caritas pośredniczy także w przekazywaniu ubrań i innych przedmiotów.  
  
Praca członków CARITAS to także odwiedzanie osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych 
w domach, robienie zakupów, zapisywanie do lekarzy, zanoszenie paczek żywnościowych.

Podczas Światowego Dnia Chorego (11 lutego) wolontariusze przyprowadzają lub przywożą osoby starsze, niepełnosprawne na uroczystą mszę świętą oraz przygotowują AGAPĘ. 

Parafialnym Zespołem CARITAS opiekuje się ks. Prałat Edward Nowakowski, a funkcję przewodniczącej Zespołu pełni pani Grażyna Skrętkowicz.   

W pilnych sprawach wolontariusze Parafialnego Zespołu CARITAS są zawsze do Państwa dyspozycji. Prosimy kontaktować się z nimi. Telefon 508 348 044 lub 22 649-19-39

Ofiary na potrzeby najuboższych i potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej 
można wpłacać na konto bankowe:
PKO BP 18 1020 1169 0000 8702 0064 5531

 

Zapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...