loading...
Piątek VI tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych | czytania na dziś >>

HISTORIA KOŚCIOŁA

Parafia Ofiarowania Pańskiego erygowana przez kard. Józefa Glempa Prymasa Polski dekretem z dnia 2 lutego 1988 r. Powstała z wydzielonego terenu parafii: św. Katarzyny oraz Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach. Zanim to jednak nastąpiło, zaczęły tu powstawać zręby ośrodka duszpasterskiego. Po raz pierwszy na terenie dzisiejszej parafii Mszę św. odprawił, ks. Włodzimierz Kucharski, pierwszy proboszcz. Miało to miejsce w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 1984 r. Eucharystię odprawiono w piwnicy bloku przy ulicy Na Uboczu 2. Ks. Kucharski wystąpił do władz miasta z prośbą o lokalizację budowy kościoła. Władze zwlekały, a na dodatek nakazały eksmisję z pomieszczeń piwnicznych, zarzucając, że zostały one wynajęte w celu katechizacji, a nie jako miejsce sprawowania liturgii. Mimo tego nakazu, dzięki wytrwałości proboszcza i parafian, Msze św. sprawowane były dalej.

Rodzący się kościół lokalny odwiedził 23 lutego 1986 r. Prymas Polski ks. Józef kard.Glemp. Trzy tygodnie później uzyskano decyzję o lokalizacji kościoła parafialnego. W tym samym roku przywieziono z Zalesia Dolnego drewnianą kaplicę. 15 czerwca ks. Kucharski odprawił w kaplicy pierwszą Mszę św. połączoną z udzieleniem dzieciom I Komunii Świętej. Kaplica i otaczające ją pomieszczenia zaczęły tętnić życiem. 

 Na wiosnę 1988 r., po wydaniu dekretu tworzącego parafię, rozpoczęto budowę domu parafialnego, prowadząc jednocześnie prace organizacyjne związane z budową świątyni. Projekt kościoła został wykonany przez architekta Krzysztofa Kasperskiego. Miał to być obiekt tradycyjny, wzorowany na stylu romańskim. W 1993 r. przystąpiono do wykopów pod fundamenty nowego kościoła. Po zaawansowaniu robót konstrukcyjnych, 23 października 1994 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego przez Prymasa Polski ks. Józef kard. Glempa. Każdego roku w rocznicę tego wydarzenia organizowana jest pielgrzymka autokarowa parafian na Jasną Górę.  

W czerwcu 1995 r. proboszczem parafii został ks. Edward Nowakowski. W tym też roku 8 grudnia parafia otrzymała w darze od ks. Prałata Wiesława Kądzieli obraz Matki Bożej Częstochowskiej. 1 stycznia 2003 r. obraz został koronowany przez ks. Prymasa bursztynowymi koronami, które rok wcześniej zostały poświęcone w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Obraz zawisł w kaplicy Radziwiłłów, która jednocześnie jest kaplicą adoracji Najświętszego Sakramentu. W roku następnym ks. Prymas poświęcił bursztynowy różaniec jako wotum za rok Różańca Świętego. Zawisł on w kaplicy obok obrazu Matki Bożej. 

W 1996 r. został wykonany przez odlewnię ludwisarza Zbigniewa Felczyńskiego pierwszy dzwon dla kościoła. Waży 500 kg i nosi nazwę „Prymas”. Poświęcił go ks. Józefa kard. Glempa 7 kwietnia podczas rezurekcji. Kolejny dzwon wykonany przez tą samą odlewnię nosi nazwę „Ofiarowanie”. Został poświęcony w tym samym roku przez ks. bp. Mariana Dusia, odwiedzającego parafię w związku z nawiedzeniem Figury Matki Bożej Fatimskiej. Dalsze dzwony „Miłosierdzie” i „Maryja”  poświęcono podczas odpustu parafialnego z okazji 10-lecia jej istnienia – 1 lutego 1998 r. Poświęcenia dokonał ks. Józef kard. Glemp. 

W 1997 r. kardynał Glemp poświęcił wykończony dom parafialny. Znalazły w nim siedzibę wszystkie grupy formacyjne działające w parafii. W tym też roku odbyła się pierwsza piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie. Była ona dziękczynieniem za owoce 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Pielgrzymkę poprowadził ks. Proboszcz wraz z ks. Mariuszem Jedliczką, ks. Jarosławem Stolarczykiem i klerykiem Jackiem Grabowskim. Od tego roku parafianie pielgrzymują do Matki Powsińskiej dziękując jej za owoce adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Rok 1998 był Jubileuszem 10-lecia istnienia parafii. Z tej okazji, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – 4 maja – została poświęcona, pierwsza na terenie parafii, kapliczka ku czci Maryi Niepokalanej. Stanęła ona przed domem parafialnym. Kolejną kapliczkę poświęcił w dniu zakończenia 40-godz. adoracji ks. bp. Władysław Miziołek. Stanęła ona przy ul. Belgradzkiej i Stryjeńskich jako pamiątka 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Ten rok zakończył się wspaniałym wydarzeniem uroczystego przejścia z kaplicy do nowego, zadaszonego kościoła. 
W następnym roku wybudowana została na placu parafialnym od strony osiedla Kazury trzecia kapliczka - ku czci Matki Bożej Wspomożycielki. 24 maja 1999 r. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła została poświęcona przez ks. Prałata Wiesława Kądzielę i ks. Prałata Ryszarda Rumianka, którzy przewodniczyli tym uroczystościom. 

7 stycznia 2001 r. Prymas Polski poświęcił piękną, unikatową, Jubileuszową Monstrancję Bursztynową autorstwa gdańskiego artysty  Mariusza Drapikowskiego. Artysta umieścił na monstrancji herb Prymasa Polski, herb parafii, herb jej fundatorów Katarzyny i Mirosława Jakubowskich oraz znak Wielkiego Jubileuszu. Wzorowana jest na bursztynowej monstrancji wykonanej dla parafii św. Brygidy w Gdańsku, tego samego autora. Bursztynowy krzyż ze złotymi ozdobami i z cyrkoniami waży 10kg i ma 1,5m wysokości. Po raz pierwszy monstrancja została użyta podczas Bożego Ciała. 

16 września 2001r. odbyła się uroczystość koronacji figury Matki Bożej z Lujan oraz nadania tytułu kaplicy, w której się ta figura znajduje. Uroczystości przewodniczyli: ks. Józef kard. Glemp, Prymas Polski oraz ks. abp Ruben Hector di Monte, metropolita argentyńskiej archidiecezji Mercedes – Lujan. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. członkowie korpusu dyplomatycznego z Ameryki Łacińskiej, na czele z ambasadorem Argentyny w Polsce Norberto Auge, prezes Fundacji Argentyńskiej Ricardo Fernandez Nuniez, władze Dzielnicy Ursynów oraz licznie zgromadzone duchowieństwo dekanatu ursynowskiego. 
Podczas uroczystości dekret nadania imienia „Kaplicy Matki Bożej Argentyńskiej” odczytał kanclerz ks. Prałat Grzegorz Kowalczyk. Po podpisaniu dekretu nastąpił obrzęd koronacji figury Matki Bożej z Lujan. Koronacji dokonał fundator korony, glorii i półksiężyca, abp Ruben Hector di Monte. 

W 2003 r. mimo przygotowań do konsekracji kościoła, nadal trwały prace wykończeniowe we wnętrzu kościoła. Została dokończona mozaika w kaplicy Matki Bożej z Lujan, ułożono w technice sgraffito scenę Ofiarowania Pańskiego na ścianie ołtarzowej, zamontowano płyty ze stacjami Drogi Krzyżowej oraz wykonano w technice sgraffito Tron Łaski w tle Krucyfiksu nad ołtarzem w prezbiterium. 

Dzień 1 czerwca 2003 r. zapisze się na długo w pamięci parafian. Tego dnia kościół został konsekrowany. Konsekracji nowej świątyni dokonał ks. Józef kard. Glemp z biskupami pomocniczymi: Marianem Dusiem i Tadeuszem Pikusem w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa. W trakcie uroczystości w ołtarzu złożone zostały relikwie świętych: św. Agnieszki, św. Piusa X i św. Fortunata. W tak ważnym dniu dla parafii obecni byli licznie zgromadzeni zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Ameryki Łacińskiej oraz Fundacji Polsko – Argentyńskiej AICE. Po uroczystości parafianie wraz z gośćmi zjedli wspólny obiad w ogrodzie parafialnym. Data konsekracji została wybrana nieprzypadkowo, miała bowiem podkreślić dwie ważne rocznice: 20-lecie kardynalatu Księdza Prymasa oraz 15-lecie erygowania parafii. 

W kwietniu 2005 roku rozpoczęły się prace nad budową ogrodzenia wokół kościoła według projektu Piotra Zwolińskiego. W ogrodzenie wkomponowano cztery bramy oraz kaplice Sanktuariów Maryjnych świata. Znalazły się w nim wizerunki Maryi z największych sanktuariów Europy, Ameryki Południowej i Środkowej, Afryki, Azji i Oceanii oraz USA i Kanady. Wykonane zostały we włoskiej technice sgraffito przez artystów Tomasza Morka i Artura Wyszeckiego. Kaplice powstały dzięki ofiarności prezesa Fundacji Polsko – Argentyńskiej Ricardo Fernandeza Nuneza. 
W tym samym czasie prowadzone były prace nad elewacją kościoła przez artystów Artura Wysockiego i Tomasza Morka. Na elewacji umieszczono wizerunki Maryi z 28 polskich sanktuariów, a także z czterech kościołów warszawskich: Matkę Bożą Łaskawą ze Starówki, Matkę Bożą Dobrej Śmierci z kościoła seminaryjnego, Matkę Bożą Zwycięską z Kamionka i Matkę Bożą Tęskniącą z Powsina. Umieszczone zostały również wizerunki Matki Bożej z Litwy, Białorusi oraz dawnych kresów wschodnich: Berdyczowa i Lwowa. 

Poświęcenie kaplic Sanktuariów Maryjnych świata odbyło się w dniu 7 maja 2006 r. Uroczystości przewodniczył ks. Józef kardynał Glemp wraz z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, Nuncjuszem Apostolskim. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali ambasadorowie państw, w których znajdują się największe Sanktuaria Maryjne. Obecny był również fundator kaplic Ricardo Fernandez Nunez, który na zakończenie uroczystości wręczył wszystkim zaproszonym gościom i zasłużonym parafianom pamiątkowe, wybite specjalnie na tą okazję, medale. W dowód wdzięczności fundatorowi dedykowany został obelisk upamiętniający to wydarzenie.

W 2007 roku w uroczystość odpustu parafialnego – 2 lutego - na figurę Matki Bożej z Lujan nałożona została bursztynowa sukienka. Uroczystości przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus. Sukienkę uszyto z biżuterii i bursztynu ofiarowanego przez parafianki.

W niedzielę 27 czerwca 2010 roku przezywaliśmy 10-tą rocznicę intronizacji figury Matki Bożej z Lujan. Uroczystości przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Kazimierz Nycz Metropolita warszawski. Obecni na uroczystości byli, prezes fundacji Argentyńskiej, dr Ricardo Fernandez Nunez oraz ambasador Argentyny w Polsce, duchowieństwo oraz licznie zebrani goście i parafianie. Na zakończenie uroczystości ks. Arcybiskup wraz z prezesem Fundacji i ambasadorem dokonali odsłonięcia epitafium poświęconego ambasadorowi Argentyny w Polsce Norberto Auge. 

18 września 2011 roku podczas uroczystej mszy św. odbyła się inauguracja oświetlenia zewnętrznego Kościoła i kaplic Maryjnych oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej, której dokonał Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz. W uroczystości uczestniczyli także Biskup Oskar Sariinga z Argentyny oraz fundator iluminacji prezes Fundacji Argentyńskiej dr Ricardo Fernandez Nunez z małżonką. Na uroczystości był obecny ambasador Republiki Argentyny w Polsce Gerardom Manuel Biritos wraz z małżonką. 
Anno Domini 2013 Parafia Ofiarowania Pańskiego obchodziła Jubileusz 25-lecia. 
    
Jubileusz Parafii rozpoczęliśmy 2 lutego 2013 roku uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa Kazimierza Kardynała Nycza, Arcybiskupa Celestino Migliore – Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz Biskupa Mariana Dusia i Biskupa Tadeusza Pikusa a także licznie zgromadzonych kapłanów. Msza św. ofiarowana była jako dziękczynienie za Bogu za Ks. Prymasa Józefa Kardynała Glempa i Boże błogosławieństwo dla Parafii. 

Dnia 02.06.2013 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe Parafii połączone z 10 rocznicą konsekracji Kościoła. Uroczystością przewodniczył Ks. Inf. Stanisław Kur wraz z miejscowym duchowieństwem. W uroczystości wzięli udział katecheci i organiści, którzy pracowali dotychczas w Parafii i licznie zgromadzeni wierni. Po Mszy św. w ogrodach parafialnych odbył się wspólny obiad. Jubileuszowi towarzyszył festyn parafialny oraz koncert, podczas którego wykonano piosenki Anny German, w obecności jej męża. 

W Roku Jubileuszowym odbyły się także Misje parafialne w dniach 8 – 14 września 2013 roku. Prowadzone przez Ks. Jarosława Ogrodniczaka i Ks. Ryszarda Nowaka we współpracy ze wspólnotą Ruchu światło – Życie z Katowic.

Dnia 14.09.2014 r. odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii Krzyża Świętego. W uroczystości udział wzięli: Zwierzchnik Zakonu Rycerzy Grobu Bożego w Jerozolimie, komandor z gwiazdą Karol Bolesław Szlenkier wraz z Damami i Kawalerami Zakonu, duchowieństwo wraz z ks. prałatem Włodzimierzem Kucharskim, który przeżywał swój Jubileusz 50-lecia kapłaństwa oraz licznie zgromadzeni parafiane. Uroczystość poprzedziło 40-to godzinne nabożeństwo, które poprowadził ks. Ryszard Pszczółkowski.

W dniach 26-27 października 2014 odbyło się nawiedzenie obrazu M.B. Jasnogórskiej. Rekolekcje przed nawiedzeniem prowadzili oo. Paulini.

Zapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...