loading...
Czwartek tygodnia Wielkiego Postu | Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła | czytania na dziś >>

Przebieg budowy

Kościół usytuowany jest na Natolinie - południowa część dzielnicy Ursynów, na koronie skarpy kabackiej u zbiegu ulic Stryjeńskich i Belgradzkiej. Obiekt tradycyjny, wzorowany na stylu romańskim. Bryła zwarta, trzynawowa z dominującą nawą główną oraz przybudowaną absydą, nawą boczną, dwiema kaplicami, zachrystią, kruchtą i wieżą – dzwonnicą. Obiekt częściowo podpiwniczony: poniżej poziomu terenu zagłębione są piwnice zachrystii oraz krypta w wieży – dzwonnicy.

Prace budowlane rozpoczęto w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych od opracowania założenia projektowego kościoła i obiektów parafialnych. Do roku 1994 wykonano niwelacje terenu i wykopy pod budynek parafialny z plebanią i pod kościół. Zrealizowano także stan surowy budynku parafialnego z plebanią oraz część fundamentów i przyziemia kościoła.
W roku 1995 w okresie letnio – jesiennym, w związku z prawie roczną przerwą w budowie, przeprowadzono inwentaryzację elementów wykonanych kościoła, a także budynków parafialnych i plebanii, odnowiono siatkę geodezyjną oraz wznowiono szczegółowe prace projektowe detali architektonicznych oraz elementów konstrukcyjnych. Kontynuowano roboty fundamentowe kościoła i przystąpiono do zawarcia umów z firmami wykonawczymi na realizację elementów konstrukcyjnych kościoła i wieży. Wykonano prace zabezpieczające obiekty na okres zimowy.

W roku 1996 kontynuowano wykonywanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych obiektu. W okresie jesiennym dokończono ściany murowane i płaszcz żelbetowy pierwszego członu wieży oraz strop żelbetowy wieży nad kryptą i na poziomie płyty chóru kościoła. Wybetonowano także podkład gr. 15 cm pod posadzki nawy głównej, nawy bocznej i kaplic, stanowiący podłoże dla oparcia rusztowań i rozstawienia dźwigów budowlanych.

W roku 1997 kontynuowano wykonywanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych obiektu, a także rozpoczęto na dużą skalę roboty murarskie. Dzięki sprawnej organizacji pracy zrealizowano w całości obie ściany boczne kościoła. Jednocześnie wykonano żelbetową płytę chóru wraz z płytami balkonów (zewnętrzny stanowi taras nad kruchtą frontową). Wykonano również szalunki i zbrojenie oraz zabetonowano schody spiralne na chór i wieżę wraz z płytą spocznikową pomiędzy chórem i wieżą.

W roku 1998 udało się jeszcze zwiększyć tempo budowy z roku poprzedniego, prace kontynuowano od pierwszych dni po ustąpieniu mrozów. Bardzo duże zaangażowanie parafian w finansowanie budowy pozwoliło zatrudnić dodatkowych fachowców i niezbędny sprzęt ciężki. Dzięki temu udało się zrealizować prawie wszystkie elementy układu konstrukcyjnego kościoła i wieży – dzwonnicy. 

W roku 1999 zakończono stan surowy zamknięty obiektu (marzec) oraz rozpoczęto wykonywanie instalacji i robót wykończeniowych wewnętrznych. Ciągłe, bez specjalnych przerw finansowanie budowy oraz praca bez przestojów i sprawna organizacja robót pozwoliły wprowadzić liturgię Mszy świętych do kościoła pod koniec roku.

W roku 2000 kontynuowano roboty wykończeniowe wewnętrzne obiektu, realizując w szczególności:

 • podsufitka z desek, warstwy izolacji parochronnej i cieplnej dachów kaplicy południowej – Matki Bożej Argentyńskiej z Lujan, nawy bocznej i kaplicy północnej – Matki Bożej Częstochowskiej oraz krucht bocznych, zawieszenie żyrandoli
 • stopnie ołtarzowe w prezbiterium i kaplicach oraz cokół betonowy ołtarza
 • malowanie wewnętrznych powierzchni ścian, słupów, belek i sufitów w nawie głównej, prezbiterium i w nawie bocznej oraz w kaplicach, pomieszczeniach zachrystii i wieży
 •  wstawienie witraży w oknach i wykończenie mozaiką ściany ołtarzowej kaplicy Matki Bożej Argentyńskiej z Lujan
 •  wykończenie pomieszczeń zachrystii (posadzki i okładziny ścian, witraże, sanitariaty, drzwi wewnętrzne)
 • ułożenie posadzek z płyt granitowych wraz z cokolikami w nawie głównej, prezbiterium i kaplicach oraz na chórze i galeriach.


W roku 2001 nadal prowadzono roboty wykończeniowe wewnętrzne oraz prace architektury wnętrz obiektu:

 • obudowa cokołu ołtarza (polerowany odlew z mosiądzu) i montaż mensy ołtarzowej oraz ustawienie w prezbiterium ambonki i chrzcielnicy
 • ułożenie płyt ozdobnych w posadzce nawy głównej, prezentujących herby Papieża Jana Pawła II, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego kard. Józefa Glempa i Parafii oraz logo Roku Jubileuszowego 2000
 • montaż kutej barierki ochronnej (docelowej) na chórze i na galeriach
 • wstawienie witraży w oknach ściany załamanej prezbiterium
 • montaż siatek ochronnych w oknach kaplic i nawy bocznej
 • 16.09.2001 r. - uroczyste oddanie do użytkowania Kaplicy Matki Bożej Argentyńskiej
 • okładzina kamienna ścian w Kaplicy M.B. Częstochowskiej i ustawienie figury św. Antoniego


W roku 2002 kontynuowano roboty wykończeniowe wewnętrzne i prace architektury wnętrz obiektu oraz prowadzono prace na terenie wokół kościoła, realizując między innymi:

 • montaż krat oddzielających od nawy głównej Kaplicę M.B. Częstochowskiej i klatkę schodową na chór
 • kanalizacja deszczowa wokół kościoła
 • stan surowy kruchty głównej oraz montaż drzwi w ścianie kruchty, okładzina kamienna schodów przed frontonem kościoła
 •  zawieszenie krucyfiksu na ścianie załamanej w prezbiterium nad ołtarzem
 • drogi i place z kostki betonowej na terenie przykościelnym
 • zawieszenie płaskorzeźby drewnianej na ścianie ołtarzowej Kaplicy M.B. Częstochowskiej


W roku 2003 kontynuowano prace architektury wnętrz obiektu oraz porządkowano teren wokół kościoła, realizując między innymi:

 • ułożenie w technice sgraffito sceny Ofiarowania Pańskiego na ścianie ołtarzowej, montaż płyt ze stacjami Drogi Krzyżowej oraz wykonanie w technice sgraffito Tronu Łaski w tle Krucyfiksu nad ołtarzem na ścianie załamanej w prezbiterium
 • umocowanie figur Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty na ścianie frontowej pod chórem
 • umocowanie krzyży kamiennych na głowicach słupów
 • wykończenie kruchty frontowej (posadzka, okładziny ścian z piaskowca, sufit)
 • wykonano i zamontowano Tabernakulum na ścianie ołtarzowej
 •  zakończono dostawę i montaż elementów stolarskiego wykończenia wnętrz (miejsce przewodniczenia i stalle w prezbiterium, ławki w nawie głównej i kaplicach, spowiednice w nawie bocznej, klęczniki)
 • odnowiono powłoki malarskie na elementach żelbetowych i ścianach nawy głównej, dostosowując je do tonacji ściany ołtarzowej
 • uporządkowano teren wokół kościoła, dokonano obsadzeń terenu nie utwardzonego krzewami i drzewkami oraz założono trawniki.
 • zrealizowanie zaplanowanych prac umożliwiło przeprowadzenie uroczystości konsekracji świątyni, której dokonał ks. Prymas Józef kardynał Glemp dnia 1 czerwca 2003 roku.


W latach 2004 - 2005 poza wykonywaniem prac kosmetycznych wnętrza kościoła skupiono się na wykonaniu elewacji świątyni i realizacji zagospodarowania terenu. W okresie tym wykonano w szczególności następujące elementy:

 • instalacja odwodnienia terenu, instalacja oświetlenia zewnętrznego
 • utwardzenie dróg i placów wokół świątyni z kostki betonowej, barwionej
 • budynek gospodarczy z boksami garażowymi i śmietnikiem
 • ogrodzenie według indywidualnego projektu architektonicznego elewacja całego obiektu (w technice mieszanej: warstwy podkładowe na ścianach z tynku tradycyjnego cementowo-wapiennego, a warstwy zewnętrzne z tynku barwionego, akrylowego na siatce)
 • tynki zewnętrzne obiektów pomocniczych
 • kaplice z Sanktuariów Maryjnych świata w technice sgrafitto w przęsłach murowanych ogrodzenia oraz elementy zdobnicze w technice sgrafitto na ścianach świątyni
 • uporządkowano docelowo teren wokół kościoła, wykonując obiekty tzw. małej architektury i zieleń przyobiektową. 

Zapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...