loading...
XXVI Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Teresy od Dzieciątka Jezus | czytania na dziś >>

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ Z LUJAN

każdego dnia odmawia się rozważanie, Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Modlitwę jak jest na początku

Modlitwa:

Módlmy się: Najświętsza Panno Maryjo, Ukoronowana Matko Boża z Lujan. Pan Bóg Cię stworzył na wieczną chwałę. O, gdyby nam ktoś dał skrzydła, aby pofrunąć do Tego Szczęśliwego Domu. Oby nam ktoś otworzył Bramy Nieba i pomógł nam dojść do Stóp Tronu Najwyższego!

Udziel nam, sługom Twoim, Najświętsza Panno Maryjo Lujańska, Twej Obrony, którzy wzdychamy na tym łez padole, gdzie otrzymujemy pociechę sławiąc Twoją Chwałę. Pomóż nam, abyśmy po oddaniu Ci Czci na tej ziemi, zasłużyli sobie chwalić Ciebie w Niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Dzień Pierwszy

            Czysta i bez zmazy poczęta Panno z nad rzeki Lujan. Prorok Izajasz zwiastował narodzenie Jezusa tymi słowami: „Dziewica pocznie i porodzi Syna, którego nazwie Emanuel”.

Dzień Drugi

            Maryjo, Matko i Dziewico. Ewangelia św. Łukasza opowiada nam rozmowę między aniołem i Maryją: „Anioł rzekł do niej: Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Na to rzekła Maryja: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte które się narodzi będzie nazwane Synem Bożym. Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.”

Dzień Trzeci

            Jezus Owoc Maryi. W Ewangelii św. Łukasza, czytamy opis nawiedzenia Maryi u swojej krewnej Elżbiety: „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się Dzieciątko w Jej łonie, a Duch Św. napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Błogosławiona jesteś któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy.”

Dzień Czwarty

            Józef i wola Boża. Podczas snu Anioł Pański ogłasza Józefowi swoją wolę. „Oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Św. jest to co się w Niej poczęło. Porodzi Syna któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów.” /Mt 1,20-21/

Dzień Piąty

            Narodzenie Jezusa Syna Bożego, Syna Maryi. W Ewangelii św. Łukasza czytamy o narodzeniu Jezusa w Betlejem. „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego Pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobi. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.” /Łk 2,6-14/

Dzień Szósty

            Maryja Matka Jezusa. W Ewangelii św. Łukasza czytamy o proroctwie Symeona: „Symeon wziął w objęcia Jezusa, błogosławił Boga i mówił: Teraz o Panie pozwól odejść swemu słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów; światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. I na znak któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.”/Łk 2,28-35/

Dzień Siódmy

            Dwunastoletni Jezus w świątyni. Ewangelia św. Łukasza opowiada, jak Pan Jezus mając dwanaście lat został w świątyni bez wiedzy Matki. „Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś którzy Go słuchali byli zdumieni bystrością jedo umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu dlaczegoś to nam uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym co należy do mojego Ojca?” /Łk 2, 46-49/

Dzień Ósmy

            Maryja pod krzyżem Jezusa. W Ewangelii św. Jana czytamy następujące słowa: „Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto Oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.”/J 19,25-27/

Dzień Dziewiąty

            Jezus i Maryja w chwale Ojca Niebieskiego. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że Pan Jezus Zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Przed wstąpieniem do nieba powiedział do apostołów: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż na krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy, z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli tam do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego.”/Dz 1, 8-14/

Zapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...