loading...
Czwartek tygodnia Wielkiego Postu | Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła | czytania na dziś >>

Czwartek, 22 Lutego

Pierwszy list św. Piotra 5,1-4.

Najmilsi: Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić:
paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem;
i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada.
Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

Księga Psalmów 23(22),1-3a.3b-4.5.6.

Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-19.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Czcigodny Pius XII

Przybyliście tutaj w przeddzień dnia, w którym Kościół obchodzi święto Katedry Świętego Piotra w Rzymie. […] Spójrzcie na ambonę, z której pierwszy papież przemawiał do pierwszych chrześcijan, takich jak ja w tej chwili. To tutaj zachęcał ich do czujności wobec diabła, który jak lew ryczący krąży wokół nas i szuka kogo pożreć (1P 5,8-9); to tutaj napominał ich, aby trwali mocno w wierze, aby nie dali się zwieść błędom fałszywych proroków (2P 2,1; 3,17). To nauczanie Piotra jest propagowane przez jego następców i będzie propagowane, niezmienione, przez wieki, ponieważ jest to misja, którą sam Chrystus powierzył głowie Kościoła.
Aby podkreślić powszechny i nieskazitelny charakter tej nauki, siedziba duchowego prymasostwa została, po opatrznościowym przygotowaniu, ustanowiona w Rzymie. Bóg, zgodnie z uwagą naszego poprzednika, św. Leona Wielkiego, przez swoją Opatrzność zgromadził ludy w jednym imperium, którego stolicą był Rzym, aby z niego światło prawdy, objawione dla zbawienia wszystkich ludów, mogło skuteczniej rozprzestrzeniać się na wszystkie jego członki (Kazanie LXXXII c,3-5).
Następcy Piotra, śmiertelni jak wszyscy ludzie, również przemijają, mniej lub bardziej szybko. Ale prymat Piotra zawsze będzie trwał, dzięki szczególnej pomocy, jaką obiecał mu Jezus, powierzając mu zadanie utwierdzania braci w wierze (Łk 22,32). Niezależnie od imienia, twarzy, ludzkiego pochodzenia każdego papieża, to zawsze Piotr żyje w nim, to Piotr kieruje i rządzi, to Piotr przede wszystkim naucza i szerzy światło wyzwalającej prawdy na całym świecie. Doprowadziło to wielkiego świętego oratora do stwierdzenia, że Bóg ustanowił wieczną ambonę w Rzymie: „Piotr będzie żył w swoich następcach; Piotr zawsze będzie przemawiał ze swojej ambony”. (Bossuet, „Kazanie o jedności Kościoła”, 1).Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xmlZapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...