loading...
Piątek tygodnia adwentu | Wspomnienie dowolne Bł. Rafała Chylińskiego | czytania na dziś >>

Piątek, 2 Grudnia

Księga Izajasza 29,17-24.

Tak mówi Pan Bóg: «Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany?
W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały.
Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela,
bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią:
którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym».
Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: «Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie,
bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela.
Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie».

Księga Psalmów 27(26),1.4.13-14.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?  
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko proszę Pana i o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
po wszystkie dni mego życia;
abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Ewangelia wg św. Mateusza 9,27-31.

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!»
Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!»
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie».
I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!»
Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Symeon Nowy Teolog

[Chrystus mówi]:
Kiedy stworzyłem Adama, pozwoliłem mu Mnie oglądać,
a przez to wyniosłem go do godności aniołów…
Widział wszystko, co stworzyłem, ze swoimi oczami ciała,
ale z oczami rozumu
widział moje oblicze, jego Stworzyciela.
Kontemplował moją chwałę
i w każdej chwili mógł ze Mną przebywać.
Ale kiedy, przekroczywszy mój zakaz,
skosztował z drzewa,
stał się ślepy
i popadł w ciemności śmierci…

Lecz Ja się nad nim zmiłowałem i przyszedłem z wysoka
Ja, całkowicie niewidoczny,
dzieliłem nieprzejrzystość ciała.
Otrzymując początek z ciała, stawszy się człowiekiem,
byłem widziany przez wszystkich.
Dlaczego zgodziłem się tak zrobić?
Bo to jest prawdziwy powód,
dla którego stworzyłem Adama: by mógł mnie widzieć.
Kiedy został zaślepiony,
a po nim wszyscy jego potomkowie na raz,
nie znosiłem być w chwale Boga i porzucić…
tych, których ja stworzyłem moimi rękami;
ale stałem się podobny we wszystkim do ludzi,
cielesny z cielesnymi,
i dobrowolnie się z nimi zjednoczyłem.
Ty widzisz moje pragnienie, by ludzie mnie ujrzeli…
Więc jak możesz mówić, że ukrywam się przed tobą,
że nie pozwalam się zobaczyć?
Tak naprawdę lśnię, ale ty na mnie nie patrzysz.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xmlZapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...