loading...
Piątek XVII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Sykstusa II i towarzyszy, św. Kajetana, bł. Edmunda Bojanowskiego | czytania na dziś >>

piątek 7 sierpnia 2020

Księga Nahuma 2,1.3.3,1-3.6-7.

Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, twe uroczystości, wypełniaj twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony.
Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle.
Biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek.
Trzask biczów i głos turkotu kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydwany.
Jeźdźcy szturmujący, i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych, i moc trupów, i bez końca ciał martwych tak że o zwłoki ich się potykają.
I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko.
I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: «Spustoszona Niniwa!» Któż ulituje się nad nią? Gdzie mam szukać pocieszycieli dla ciebie?

Księga Powtórzonego Prawa 32,35cd-36ab.39abcd.41.

Moja jest odpłata i kara, w dniu, gdy się noga ich potknie. Nadchodzi bowiem dzień klęski, los ich gotowy, już blisko".
Nadchodzi bowiem dzień klęski,
los ich gotowy, już blisko.
Bo Pan swój naród obroni, litość okaże swym sługom; gdy ujrzy, że ręka omdlała, że niewolników już nie ma ni wolnych.
Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia.
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.


Ewangelia wg św. Mateusza 16,24-28.

Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».

Komentarz Św. Gertruda z Helfty

Podczas responsorium... „Oto nadchodzi Pan, nasz Obrońca, Święty Izraela” Gertruda zrozumiała, że jeśli ktoś przykłada się w swoim sercu do nagięcia swej woli, by ta pragnęła przez całe swoje życie, w radościach i przeciwnościach, poddać się umiłowanej woli Bożej, uczciłby z takim usposobieniem Pana, dzięki łasce Bożej. Byłby jak ten, który nakłada na głowę Władcy cesarską koronę...

Ujrzała Pana, idącego po drodze, przyjemnej zresztą, dzięki liściom i kwiatom, ale wąską i ostrą, między gęstymi zaroślami cierni. Pan zdawał się podążać za krzyżem, odsuwając ciernie z każdej strony, torując wygodne przejście i odwracał się z pogodnym obliczem w stronę tych, którzy za Nim szli. Zachęcał ich, mówiąc: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje...” (Mt 16,24)

Zrozumiała, dzięki tym słowom, że każdy ma swoje własne doświadczenie krzyża. Na przykład, krzyżem jednych jest obowiązek, pod bodźcem posłuszeństwa, działania wbrew ich pragnieniom. Krzyżem innych jest ciężar ich ułomności, które ograniczają ich wolność. I tak jest z każdym. Ten krzyż, każdy musi go nosić, przyjmując, z własnej woli, znoszenie przeciwności, przykładając się z całych sił i nie zaniedbując niczego, co służy chwale Boga.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xmlZapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...