loading...
Sobota XXXII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Bł. Karoliny Kózkówny | czytania na dziś >>

sobota 18 listopada 2017

Księga Mądrości 18,14-16.19,6-9.

Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy,
szechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi, jako miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz.
I stanąwszy, napełniło wszystko śmiercią; nieba dotykało, a zstąpiło na ziemię.
Całe stworzenie znów w swej naturze podlegało przekształceniu, powolne Twoim rozkazom, by dzieci Twe zachować bez szkody.
Obłok ocieniający obóz i suchy ląd ujrzano, jak się wynurzał z wody poprzednio stojącej: droga bez przeszkód – Morze Czerwone i pole zielone – z burzliwej głębiny.
Przeszli tędy wszyscy, których chroniła Twa ręka, ujrzawszy cuda godne podziwu.
Byli jak konie na pastwisku i jak baranki brykali, wielbiąc Ciebie, Panie, który ich wybawiłeś.

Księga Psalmów 105(104),2-3.36-37.42-43.

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem,
niech się weseli serce szukających Pana.
Pobił wszystkich pierworodnych ich kraju,
cały kwiat ich potęgi.
A lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem
i nikt nie był słaby w jego pokoleniach.
Pamiętał bowiem o swym świętym słowie
danym Abrahamowi, swojemu słudze.
I wyprowadził swój lud wśród radości,
z weselem swoich wybranych.


Ewangelia wg św. Łukasza 18,1-8.

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać:
«W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!"
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę,
to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie"».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia.
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Komentarz Św. Jan Klimak

Modlitwa jest, co do swojej natury, rozmową i zjednoczeniem człowieka z Bogiem, a co do swojej skuteczności, zachowaniem świata i pojednaniem z Bogiem, mostem wzniesionym ponad pokusami, murem obronnym przeciwko niepokojom, wygaśnięciem wojen, przyszłą radością, działaniem, które nie ma końca, źródłem łask, dostawcą charyzmatów, niewidocznym postępem, pokarmem duszy, siekierą, która odcina brak nadziei, przepędzeniem smutku, zmniejszeniem gniewu, zwierciadłem postępu, przejawem naszej miary, testem stanu naszej duszy, objawieniem rzeczy przyszłych, pewnym zwiastowaniem chwały.

Miej wielką odwagę, a sam Bóg będzie twoim mistrzem modlitwy. Nie można nauczyć się patrzeć za pomocą słów, ponieważ spoglądanie jest wynikiem natury. Nie można także nauczyć się piękna modlitwy, nauczanej przez bliźniego. Modlitwy uczymy się na modlitwie, a jej mistrzem jest Bóg i On przekazuje człowiekowi tę wiedzę..., obdarza darem modlitwy modlącego się i błogosławi dniom sprawiedliwych.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xmlZapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...