loading...
Wtorek XI tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś >>

MINISTRANCI I LEKTORZY

Wspólnota istnieje od 1984 roku, czyli od początku istnienia parafii. Służba liturgiczna to grupa 20 lektorów – w wieku od 16 do 25 roku życia, ministranci - chłopcy od drugiej klasy szkoły podstawowej oraz Służba Liturgiczna Dorosłych.

Wspólnota istnieje od 1984 roku, czyli od początku istnienia parafii. 
Ministranci i lektorzy to grupa 20 lektorów – w wieku od 16 do 25 roku życia, ministranci – chłopcy od drugiej klasy szkoły podstawowej.
W październiku 2011 roku powstała Służba Liturgiczna Dorosłych – grupa około 20 mężczyzn, którzy pragną zbliżyć się do Pana Boga poprzez czytanie słowa Bożego i posługę przy ołtarzu.
 
Każda z grup odbywa regularne spotkania ze swoim animatorem. 
Grupami ministranckimi opiekują się wyznaczeni lektorzy, zaś grupę starszych ministrantów, lektorów i lektorów – seniorów prowadzi opiekun wspólnoty – ks. Maciej Ziembicki.
Każdego roku na wiosnę, po I Komunii Świętej, do wspólnoty włączani są kandydaci na ministrantów, jesienią zaś odbywa się promocja ministrantów na wyższe stopnie. 
W niedzielę i w dzień powszedni ministranci i lektorzy wypełniają swoje dyżury liturgiczne podczas mszy świętych. Poza posługą liturgiczną w parafii starają się rozwijać swoją wiarę i umiłowanie Chrystusa również na inne sposoby.
W okresie wakacji i ferii wyjeżdżają oni na kilkudniowy wypoczynek nad morze, w góry, na mazury. 

W każdą sobotę o godz. 20.00 spotykają się na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 94 na wspólnych zajęciach sportowych. W celu zacieśniania więzi przyjacielskich organizowane są także ogniska oraz mecze piłki nożnej z ministrantami sąsiednich parafii. 
W Uroczystość Objawienia Pańskiego wszyscy ministranci i lektorzy gromadzą się wraz z rodzicami i księżmi na wspólnym opłatku i corocznym podsumowaniu pracy. Spotkania te są okazją do włączenia w działalność ministrancko – lektorską także ich rodziców. 

Spotkania formacyjne ministrantów w roku duszpasterskim 2016/2017 odbywają się w soboty według następującego grafiku:

  • 09:30 - Kandydaci na ministrantów i Choraliści
  • 10:00 - Ministranci Księgi
  • 10:30 - Ministranci Ołtarza
  • 11:00 - Ministranci Świątła
  • 11:30 - Kandydaci na Kurs Lektorski


Lektorzy spotykają się w I i III wtorek miesiąca o godz. 19.30, a spotkania Służby Liturgicznej Dorosłych odbywają w II wtorek miesiąca o godz. 19.30.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Maciej Ziembicki

www.sluzba-liturgiczna.pl

Zapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...