loading...
XIX Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Jana Eudesa | czytania na dziś >>

Kancelaria

GODZINY OTWARCIA

 • od września do czerwca
  poniedziałek

   9:30 – 10:30
16:00 – 17:30
19:30 – 20:30

     
  wtorek
środa
czwartek
piątek
   9:30 – 10:30
16:00 – 17:30
     
 • w lipcu i w sierpniu
  poniedziałek

   9:30 – 10:30
16:00 – 17:30
19:30 – 20:30

     
 

środa
piątek

   9:30 – 10:30
16:00 – 17:30
     

Kancelaria jest nieczynna w soboty, niedziele, święta państwowe i uroczystości kościelne.

 

DYŻURY KSIĘŻY (od czerwca do września)

 • poniedziałek  –  ks. Maciej
 • wtorek           –  ks. Łukasz
 • środa             –  ks. Krzysztof
 • czwartek        –  ks. Jacek
 • piątek            –  ks. Proboszcz

W sprawach pilnych, poza godzinami urzędowania kancelarii, proszę dzwonić domofonem do księdza dyżurującego.

 

SAKRAMENTY i SAKRAMENTALIA

Wszystkie sakramenty są domyślnie przyjmowane we własnej parafii, tj. parafii, na terenie której się teraz faktycznie mieszka (bez względu na adres zameldowania). Aby przyjąć sakrament w innej parafii, należy uzyskać pisemną zgodę z własnej parafii i dostarczyć razem z innymi wymaganymi dokumentami do parafii, w której będzie przyjmowany sakrament. Zasada ta dotyczy także pogrzebów. 

W związku z prawem o ochronie danych osobowych, wszystkie zaświadczenia wydawane są wyłącznie osobom, których dotyczą (w przypadku osób pełnoletnich), albo ich rodzicom lub prawnym opiekunom (w przypadku osób małoletnich). Inne osoby, np. rodzice dorosłych dzieci, dziadkowie mogą je otrzymać tylko na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

CHRZEST 

Chrzty odbywają się na Mszy Świętej o g. 1230: w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca z wyjątkiem niedziel Adwentu i Wielkiego Postu, w każdą niedzielę okresu wielkanocnego oraz w obydwa dni Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia.

Na ok. dwa tygodnie przed chrztem dziecka rodzice dostarczają do kancelarii następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 • dane rodziców chrzestnych – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania
 • zaświadczenia o praktykowaniu wiary przez chrzestnych – z parafii aktualnego zamieszkania

Zaświadczenie na ojca ojca chrzestnego/matkę chrzestną jest wydawane na podstawie rozmowy duszpasterskiej osobie, która:

 • należy do parafii
 • jest bierzmowana
 • jest wierząca i praktykująca

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie jest udzielane raz w roku, przy końcu roku szkolnego (maj/czerwiec) młodzieży I klasy liceum, która ukończyła roczny kurs przygotowawczy prowadzony w parafii oraz dorosłym, którzy przeszli osobne przygotowanie. Kandydaci dostarczają następujące dokumenty:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Zaświadczenie na świadka bierzmowania jest wydawane na takich samych zasadach, co zaświadczenia na rodziców chrzestnych.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Pierwsza Komunia Święta jet udzielana raz w roku, przy końcu roku szkolnego (maj/czerwiec) dzieciom III klasy szkoły podstawowej, które ukończyły roczny kurs przygotowawczy prowadzony w parafii. Kurs obejmuje uczestnictwo dzieci w lekcjach religii w szkole, na których poznają prawdy wiary i uczą się modlitw, uczestnictwo dzieci wraz z rodzicami w osobnych niedzielnych Mszach Świętych oraz uczestnictwo rodziców w katechezach.
Szczegółowy program Mszy Świętych  i katechez jest podawany we wrześniu. 

MAŁŻEŃSTWO

Na ok. trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni przychodzą do kancelarii w celu spisania tzw. protokołu kanonicznego badania z kompletem następujących dokumentów:

 • metryki chrztu narzeczonych – nie starsze niż 6 miesięcy od daty ślubu, z wszystkimi adnotacjami, w tym o bierzmowaniu
 • zaświadczenie o odbyciu katechezy przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego
 • dowody osobiste (do wglądu)

Na spisanie protokołu trzeba zarezerwować 30-40 minut. 

Na ok. dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni przychodzą, aby podać dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) i ustalić szczegóły ceremonii ślubnej.

POGRZEB 

Do załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych wymagane jest przedstawienie aktu zgonu zmarłego (do wglądu).


 • Przygotowanie do Pierwszej Komunii

  Swoją Pierwszą Komunię Świętą dzieci przyjmą w niedzielę 20 maja na Mszy Świętej o g. 12:30.

  06 września 2017r. 1313
 • Zapraszamy!!!

  PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

  ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

  Msze święte

  NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

  7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

  DNI POWSZEDNIE:

  7.00  8.00  18.00  19.00
   

  więcej informacji ...