loading...
XIV Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Kamila de Lellis, św. Henryka | czytania na dziś >>

Kancelaria

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W kancelarii parafialnej obowiązują takie same zasady dostępu do danych osobowych jak w innych instytucjach publicznych:

 • Zaświadczenia wydawane są tym osobom, których dotyczą.
 • W przypadku osób małoletnich mogą je otrzymać tylko rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 • Osoby trzecie, np. rodzice dorosłych dzieci, dziadkowie mogą otrzymać dokument wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez ww. osoby.
 • Do wydania zaświadczenia niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości.

 

GODZINY OTWARCIA

uwaga: 1-3 maja kancelaria parafialna będzie nieczynna

 • od września do czerwca

PONIEDZIAŁKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30, dodatkowo po zakończeniu ostatniej Mszy Św. (czyli ok. 19:40)

WTORKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

ŚRODY: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

CZWARTKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

PIĄTKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

 • w lipcu i w sierpniu

PONIEDZIAŁKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

ŚRODY: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

PIĄTKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

 

TELEFON W GODZINACH PRACY KANCELARII: 509 192 221

 

Kancelaria jest nieczynna w soboty, niedziele, święta państwowe i uroczystości kościelne.

 

DYŻURY KSIĘŻY 

W sprawach pilnych, poza godzinami urzędowania kancelarii, proszę dzwonić domofonem do księdza dyżurującego.

poniedziałek - ks. Michał 

wtorek - ks. Marek 

środa - ks. Artur 

czwartek - ks. Jakub

piątek - ks. Proboszcz

 

SAKRAMENTY i SAKRAMENTALIA

Sakramenty z zasady przyjmuje się we własnej parafii, czyli parafii, na terenie której się aktualnie mieszka.

Aby przyjąć sakrament w innej parafii niż własna, należy uzyskać pisemną zgodę z własnej parafii i dostarczyć razem z innymi wymaganymi dokumentami do parafii, w której będzie przyjmowany sakrament. 

Zasada ta dotyczy także pogrzebów.

 

CHRZEST 

Chrzty odbywają się na Mszy Świętej o g. 1230

 • w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca z wyjątkiem niedziel Adwentu i Wielkiego Postu
 • w każdą niedzielę okresu wielkanocnego,
 • w obydwa dni świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia.

Na ok. dwa tygodnie przed chrztem dziecka rodzice dostarczają do kancelarii następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 • dane rodziców chrzestnych – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania,
 • zaświadczenia o praktykowaniu wiary przez chrzestnych – z parafii ich aktualnego zamieszkania.

Katechezy dla rodziców i chrzesnych odbywają się w I-wsze poniedziałki miesiąca o godz. 19:45 w kościele. 

Zaświadczenie na ojca ojca chrzestnego/matkę chrzestną jest wydawane na podstawie rozmowy duszpasterskiej osobie, która:

 • mieszka na terenie parafii
 • jest bierzmowana
 • jest wierząca i praktykująca

 

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie jest udzielane raz w roku młodzieży I klasy liceum, która ukończyła kurs przygotowawczy prowadzony w parafii oraz dorosłym, którzy przeszli osobne przygotowanie. Kandydaci dostarczają następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Zaświadczenie na świadka bierzmowania jest wydawane na takich samych zasadach, co zaświadczenia na rodziców chrzestnych.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Pierwsza Komunia Święta jest udzielana raz w roku dzieciom III klasy szkoły podstawowej, które ukończyły roczny kurs przygotowawczy. Kurs obejmuje uczestnictwo dzieci w lekcjach religii w szkole, na których poznają prawdy wiary i uczą się modlitw, uczestnictwo dzieci wraz z rodzicami w niedzielnych Mszach Świętych oraz uczestnictwo rodziców i dzieci w osobnych katechezach.

Więcej informacji... 

 

MAŁŻEŃSTWO

Na ok. trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni przychodzą do kancelarii w celu spisania tzw. protokołu kanonicznego badania z kompletem następujących dokumentów:

 • świadectwa chrztu narzeczonych – nie starsze niż 6 miesięcy od daty ślubu, z wszystkimi adnotacjami, w tym o bierzmowaniu
 • zaświadczenie o odbyciu katechezy przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego
 • dowody osobiste (do wglądu)

Na spisanie protokołu trzeba zarezerwować 30-40 minut. 

Na ok. dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni przychodzą, aby podać dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) i ustalić szczegóły ceremonii ślubnej.

 

POGRZEB 

Do załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych wymagane jest przedstawienie aktu zgonu zmarłego (do wglądu).


 • Przygotowanie do Pierwszej Komunii

  06 września 2017r. 5045
 • Zapraszamy!!!

  PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

  ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

  Msze święte

  NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

  7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

  DNI POWSZEDNIE:

  7.00  8.00  18.00  19.00
   

  więcej informacji ...