loading...
Środa XIV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Bonawentury | czytania na dziś >>

Kancelaria

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W kancelarii parafialnej obowiązują takie same zasady dostępu do danych osobowych jak w innych instytucjach publicznych:

 • Zaświadczenia wydawane są tym osobom, których dotyczą.
 • W przypadku osób małoletnich mogą je otrzymać tylko rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 • Osoby trzecie, np. rodzice dorosłych dzieci, dziadkowie mogą otrzymać dokument wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez ww. osoby.
 • Do wydania zaświadczenia niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości.

UWAGA! Kancelaria parafialna fizycznie jest zamknięta jednakże wiele spraw można załatwiać przez telefon lub umówić się na odbiór potrzebnych dokumentów (również zamówić intencję Mszy Św.) Prosimy dzwonić poniedziałki, środy i piątki pod nr telefonu 509 192 221 w godz. pracy kancelarii (9:30 - 10:30 oraz 16:00 - 17:30)

 

GODZINY OTWARCIA

 • od września do czerwca

PONIEDZIAŁKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

WTORKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

ŚRODY: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

CZWARTKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

PIĄTKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

 • w lipcu i w sierpniu

PONIEDZIAŁKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

ŚRODY: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

PIĄTKI: 9:30 - 10:30, 16:00 - 17:30 

 

TELEFON W GODZINACH PRACY KANCELARII: 509 192 221

 

Kancelaria jest nieczynna w soboty, niedziele, święta państwowe i uroczystości kościelne.

 

DYŻURY KSIĘŻY 

W sprawach pilnych, poza godzinami urzędowania kancelarii, proszę dzwonić domofonem do księdza dyżurującego.

 

SAKRAMENTY i SAKRAMENTALIA

Sakramenty z zasady przyjmuje się we własnej parafii, czyli parafii, na terenie której się aktualnie mieszka.

Aby przyjąć sakrament w innej parafii niż własna, należy uzyskać pisemną zgodę z własnej parafii i dostarczyć razem z innymi wymaganymi dokumentami do parafii, w której będzie przyjmowany sakrament. 

Zasada ta dotyczy także pogrzebów.

 

CHRZEST 

Chrzty odbywają się na Mszy Świętej o g. 1230

 • w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca z wyjątkiem niedziel Adwentu i Wielkiego Postu
 • w każdą niedzielę okresu wielkanocnego,
 • w obydwa dni świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia.

Na ok. dwa tygodnie przed chrztem dziecka rodzice dostarczają do kancelarii następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 • dane rodziców chrzestnych – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania,
 • zaświadczenia o praktykowaniu wiary przez chrzestnych – z parafii ich aktualnego zamieszkania.

Przynajmniej jeden z rodziców jest zobowiązany do uczestnictwa w konferencji przygotowującej do chrztu. 

Zaświadczenie na ojca ojca chrzestnego/matkę chrzestną jest wydawane na podstawie rozmowy duszpasterskiej osobie, która:

 • mieszka na terenie parafii
 • jest bierzmowana
 • jest wierząca i praktykująca

 

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie jest udzielane raz w roku młodzieży I klasy liceum, która ukończyła roczny kurs przygotowawczy prowadzony w parafii oraz dorosłym, którzy przeszli osobne przygotowanie. Kandydaci dostarczają następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Zaświadczenie na świadka bierzmowania jest wydawane na takich samych zasadach, co zaświadczenia na rodziców chrzestnych.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Pierwsza Komunia Święta jest udzielana raz w roku dzieciom III klasy szkoły podstawowej, które ukończyły roczny kurs przygotowawczy. Kurs obejmuje uczestnictwo dzieci w lekcjach religii w szkole, na których poznają prawdy wiary i uczą się modlitw, uczestnictwo dzieci wraz z rodzicami w niedzielnych Mszach Świętych oraz uczestnictwo rodziców i dzieci w osobnych katechezach.

Więcej informacji... 

 

MAŁŻEŃSTWO

Na ok. trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni przychodzą do kancelarii w celu spisania tzw. protokołu kanonicznego badania z kompletem następujących dokumentów:

 • świadectwa chrztu narzeczonych – nie starsze niż 6 miesięcy od daty ślubu, z wszystkimi adnotacjami, w tym o bierzmowaniu
 • zaświadczenie o odbyciu katechezy przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego
 • dowody osobiste (do wglądu)

Na spisanie protokołu trzeba zarezerwować 30-40 minut. 

Na ok. dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni przychodzą, aby podać dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) i ustalić szczegóły ceremonii ślubnej.

 

POGRZEB 

Do załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych wymagane jest przedstawienie aktu zgonu zmarłego (do wglądu).


 • Przygotowanie do Pierwszej Komunii

  06 września 2017r. 3089
 • Zapraszamy!!!

  PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

  ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

  Msze święte

  NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

  7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

  DNI POWSZEDNIE:

  7.00  8.00  18.00  19.00
   

  więcej informacji ...