loading...
Wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu | czytania na dziś >>

KSIĘŻA

Ks. Prałat Edward Nowakowski - Proboszcz. Urodził się 26.06.1959 roku w Kłonnie w diecezji radomskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 08.06.1986 roku z rąk kardynała Józefa Glempa, w tym samym roku otrzymał tytuł mgr teologii na ASTK. Jako wikariusz pracował w: Czerniewicach, Kutnie w parafii św. Stanisława w Łąkoszynie i w Sochaczewie w parafii św. Wawrzyńca. Następnie został przeniesiony do Warszawy do parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. 27 czerwca 1995 roku został nominowany na proboszcza parafii Ofiarowania Pańskiego w Natolinie – Wyżynach. Godność Kanonika otrzymał w 2003 roku, a godność Prałata 18 czerwca 2006 roku.

Dyżur w kancelarii: piątki

tel: 22 648 58 00 (poza godzinami pracy kancelarii)

e-mail: ofnowakowski@gmail.com

Msza niedzielna: 9:30

Grupy pod opieką: Żywy Różaniec, Totus Tuus, Caritas, Chór parafialny. 

Rocznica święceń: 8 CZERWIEC 

 

 

Ks. Marek Michalczyk - wikariusz. Urodził się 31.01.1973 roku. 

Dyżur w kancelarii: wtorki 

e-mail: marcuusss@poczta.onet.pl

Grupy pod opieką: przygotowanie dzieci do I-wszej Komunii Św., krąg Kościoła Domowego, Ruch Rodzin Nazaretańskich. 

Msza niedzielna: 8:00 

Rocznica święceń: 31 MAJ

 

 

Ks. Łukasz Lewandowski - wikariusz. Urodził się 15.01.1986 roku w Warszawie. Do seminarium duchownego wstąpił w 2005 roku po ukończeniu liceum ogólnokształcącego. Święcenia diakonatu przyjął 16 maja 2010 roku, a rok później 28 maja 2011, w XXX rocznicę przejścia do wieczności Kard. Stefana Wyszyńskiego, z rąk Kard. Kazimierza Nycza przyjął święcenia prezbiteratu. W latach 2011 - 2015 pełnił posługę w Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Warszawie. Od 26 sierpnia 2015 jest wikariuszem naszej parafii. Na obrazku prymicyjnym ks. Łukasza czytamy słowa św. Pawła: "Bracia! Przyszedłem do was nie po to, by głosić tajemnicę Boga błyskotliwymi i uczonymi słowami. Postanowiłem wśród was nie znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego." (1 Kor 2, 1n)

Dyżur w kancelarii: poniedziałki 

e-mail: ks.lukasz1986@gmail.com 

Grupy pod opieką: młodzież KNM, przygotowanie młodzieży i dorosłych do bierzmowania, krąg Kościoła Domowego, katechezy dla rodziców dzieci do chrztu św. 

Msza niedzielna: 12:30 

Rocznica święceń: 28 MAJ

 

 

Ks. Michał Lubowicki - wikariusz. Urodzony w 1990 roku w Warszawie. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 27.05.2017 roku. Pracował jako wikariusz w parafii p.w. św. Zygmunta w Warszawie. Autor wielu książek i artykułów publikowanych na portalu Aleteia.pl oraz okazjonalnie w innych wydawnictwach katolickich. Prowadzi kanał na YouTube: "Drzewo Czuwające". Przez 2 lata był rezydentem, a od 26 sierpnia 2022 roku wikariuszem naszej Parafii. 

Dyżur w kancelarii: środy 

e-mail: mmlubowicki@gmail.com 

Grupy pod opieką: Odnowa w Duchu Św., bractwo św. Józefa, krąg Kościoła Domowego, kurs przedmałżeński. 

Msza niedzielna: 18:00 

Rocznica święceń: 27 MAJ 

 

 

Ks. Paweł Komar - wikariusz. Urodzil sie 26.06.1993 roku w Łapach na Podlasiu. Do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie wstąpił w 2012 roku po zdaniu matury. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2018 roku z rąk Kazimierza Kardynała Nycza. Temat pracy magisterskiej ks. Pawła to: „Sąd w ujęciu indywidualnym i powszechnym w teologii tradycyjnej oraz jego intepretacja w myśli wybranych współczesnych teologów”. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii św. Mikołaja w Grójcu gdzie posługiwał 4 lata. W 2022 obronil licencjat kanoniczny na Akademii Teologicznej w Warszawie. Na obrazku prymicyjnym ks. Pawła czytamy słowa z Ewangelii św. Jana: „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa Moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni." (J 15, 7). Od 26 sierpnia 2022 roku jest wikariuszem naszej Parafii. 

Dyżur w kancelarii: czwartki

e-mail: pawelkomar1993@gmail.com 

Grupy pod opieką: Służba Ołtarza (ministranci, lektorzy i szafarze), scholka dziecięca, krąg Kościoła Domowego. 

Msza niedzielna: 11:00 

Rocznica święceń: 27 MAJ 

 

 

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak - rezydent. Urodził się 25.08.1964 roku w Głuchołazach (diecezja opolska). Kapłan Archidiecezji Warszawskiej od 1996 roku po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Magister psychologii klinicznej (Uniwersytet Wrocławski), doktor teologii dogmatycznej (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Odbył studia specjalistyczne i badania naukowe nad personalizmem włoskim na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji. Był wikariuszem w parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie oraz w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie – Włochach, a także duszpasterzem akademickim przy kościele św. Anny w Warszawie. Adiunkt w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W roku 2006 wykładał mariologię oraz teologię ekumenizmu i dialogu religijnego w The Theological Institute for Oceania w Guam (USA), zaś w latach 2008-2009 – chrystologię na fakultecie teologicznym Studium Generale „Marcianum” w Wenecji oraz eklezjologię w Scuola di Formazone Teologico-Pastorale „Santa Caterina d’Alessandria” w Eraclei.  Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego „Personalizm” (Warszawa-Lublin) oraz Stowarzyszenia Kulturalnego „Fronda” (Warszawa). W stałej współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, z Centro Luigi Stefanini w Treviso oraz z Societa Filosofica Italiana w Wenecji. Konsultant haseł do Enciclopedia della persona nel XX secolo, pod red. Prof. Antonio Pavana, Endizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009. Autor 8 książek, ponad 50 artykułów, tłumacz, redaktor naukowy pracy zbiorowej Jan Paweł II – Teolog. Komentarze do Encyklik (Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009). Od 2010 roku rezydent naszej parafii.

 

e-mail: r.skrzypczak1964@gmail.com

Msza niedzielna: 20:00

Rocznica święceń:

 

Zapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...