loading...
Czwartek XIV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Bł. Szymona z Lipnicy | czytania na dziś >>

KSIĘŻA

 • Ks. Prałat Edward Nowakowski - proboszcz. Urodził się 26.06.1959 roku w Kłonnie w diecezji radomskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 08.06.1986 roku z rąk kardynała Józefa Glempa, w tym samym roku otrzymał tytuł mgr teologii na ASTK. Jako wikariusz pracował w: Czerniewicach, Kutnie w parafii św. Stanisława w Łąkoszynie i w Sochaczewie w parafii św. Wawrzyńca. Następnie został przeniesiony do Warszawy do parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. 27 czerwca 1995 roku został nominowany na proboszcza parafii Ofiarowania Pańskiego w Natolinie – Wyżynach. Godność Kanonika otrzymał w 2003 roku, a godność Prałata 18 czerwca 2006 roku.

  Dyżur w kancelarii: piątki
  Tel: 22 648 58 00; e-mail: ofnowakowski@gmail.com
  Msza niedzielna: 930
  Grupy pod opieką: Żywy Różaniec, Caritas, Akcja Katolicka, Totus Tuus, Chór, katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych
   
 • Ks. Maciej Ziembicki - wikariusz.  Urodził się w 1979 roku w Grójcu, pochodzi z Parafii św. Małgorzaty we Wrociszewie. W 2008 roku ukończył studia pisząc pracę magisterską z Teologii Duchowości nt. „Maryjna pobożność ludowa w polskiej literaturze posoborowej” i otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Po święceniach kapłańskich skierowany został do Parafii św. Szczepana w Raszynie (2008 – 2010). Następnie był wikarym w parafii św. Mikołaja w Grójcu (2010 - 2013). Od dnia 26 sierpnia 2013 roku jest wikariuszem w naszej Parafii.

  Dyżur w kancelarii: poniedziałki
  Tel: 22 648 31 61 
  Grupy pod opieką: Ministranci, Lektorzy, Liturgiczna Służba Dorosłych, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Kościół Domowy
  Msza niedzielna: 800
   
 • Ks. Krzysztof Kucharski - wikariusz. Urodziłem się 9 lipca 1977 roku w Warszawie, w rodzinie należącej do tzw. inteligencji technicznej. Zgodnie z genami ukończyłem Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a nawet obroniłem tam w 2006 roku doktorat nt. komputerowego rozpoznawania twarzy. Pracowałem następnie przez 4.5 roku w Guildford w Anglii jako inżynier w laboratorium naukowo-badawczym zajmującym się komputerowym przetwarzaniem obrazów. Kiedy mieszkałem w Anglii Pan Jezus zaproponował mi, żebym został księdzem, co mnie zupełnie zaskoczyło, ponieważ takiej ścieżki kariery nigdy wcześniej nie brałem pod uwagę. Z kolei On, jak się przekonałem na własnej skórze, jest bardzo pomysłowy. Tak w końcu września 2010 roku wróciłem do Warszawy i zacząłem naukę w Seminarium, a 30 maja 2015 roku zostałem księdzem. Nadal mam umysł ścisły, więc mówię raczej krótkie kazania. Moje zainteresowania nie ograniczają się jednak tylko do matematyki, lubię również historię, sport, języki obce (starożytne i nowożytne) oraz ekonomię. Odpoczywam aktywnie - biegam, gram w piłkę nożną, ale nie pogardzę też i dobrą książką. Jeśli chodzi o rys duchowy, sympatyzuję z odnową charyzmatyczną, bliski jest mi kult Miłosierdzia Bożego i św. Teresa z Lisieux. Najbardziej podobają mi się śpiewy dominikańskie. Najchętniej modlę się idąc i pewnie dlatego co roku czekam z niecierpliwością na sierpniową pieszą pielgrzymkę do Częstochowy - pielgrzymka jest jak życie, drogą do celu.

  Dyżur w kancelarii: środy
  E-mail: k.z.kucharski@gmail.com 
  Grupy pod opieką: Schola dziecięca, przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii, KSM, Krąg biblijny, Kościół domowy
  Msza niedzielna: 1100
   
 • Ks. Łukasz Lewandowski - wikariusz. Do seminarium duchownego wstąpił w 2005 roku po ukończeniu liceum ogólnokształcącego. Święcenia diakonatu przyjął 16 maja 2010 roku, a rok później 28 maja 2011, w 30 rocznicę śmierci Kard. Stefana Wyszyńskiego, z rąk Kard. Kazimierza Nycza przyjął święcenia prezbiteratu. W latach 2011 - 2015 pełnił posługę w Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Warszawie. Od 26 sierpnia 2015 jest wikariuszem naszej parafii. Na obrazku prymicyjnym ks. Łukasza czytamy słowa św. Pawła: "Bracia! Przyszedłem do was nie po to, by głosić tajemnicę Boga błyskotliwymi i uczonymi słowami. Postanowiłem wśród was nie znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego." (1 Kor 2, 1n)

  Dyżur w kancelarii: wtorki 
  Tel: 574 995 030 (brak odbioru? wysłać sms); e-mail: ks.lukasz1986@gmail.com
  Grupy pod opieką: Oaza, Kościół domowy, przygotowanie młodzieży i dorosłych do bierzmowania, Wspólnota dla Intronizacji Chrystusa Króla
  Msza niedzielna: 1800
   
 • Ks. Jacek Gomulski - wikariusz. Urodził się 15 XII 1976 roku w Warszawie. Uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Gersona, a studiował w Instytucie Historii Sztuki UW. Po uzyskaniu magisterium z teologii na PWTW i święceniach udzielonych 27 V 2007 r. przez kard. Kazimierza Nycza podjął posługę wikariuszowską w parafii Dobrego Pasterza na Woli (2007 - 2011) oraz Św. Teresy od Dz. Jezus i Męczenników Rzymskich we Włochach (2011-2017). Interesuje się liturgią i historią oraz szeroką pojętą kulturą, zwłaszcza teatrem. Bliskie są mu idee formacji rodzin oraz edukacji domowej. Od 27 VIII 2017 roku jest wikriuszem parafii Ofiarowania Pańskiego w Warszawie.

  Dyżur w kancelarii: czwartki
  E-mail: gomulski.jacek@gmail.com
  Grupy pod opieką: Odnowa w Duchu Świętym, kurs przedmałżeński, Kościół Domowy
  Msza niedzielna: 1230
   
 • Ks. dr hab. Robert Skrzypczak - rezydent. Urodził się 25 sierpnia 1964 roku w Głuchołazach (diecezja opolska). Kapłan Archidiecezji Warszawskiej od 1996 roku po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Magister psychologii klinicznej (Uniwersytet Wrocławski), doktor teologii dogmatycznej (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Odbył studia specjalistyczne i badania naukowe nad personalizmem włoskim na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji. Był wikariuszem w parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie oraz w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie – Włochach, a także duszpasterzem akademickim przy kościele św. Anny w Warszawie. Adiunkt w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W roku 2006 wykładał mariologię oraz teologię ekumenizmu i dialogu religijnego w The Theological Institute for Oceania w Guam (USA), zaś w latach 2008-2009 – chrystologię na fakultecie teologicznym Studium Generale „Marcianum” w Wenecji oraz eklezjologię w Scuola di Formazone Teologico-Pastorale „Santa Caterina d’Alessandria” w Eraclei.  Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego „Personalizm” (Warszawa-Lublin) oraz Stowarzyszenia Kulturalnego „Fronda” (Warszawa). W stałej współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, z Centro Luigi Stefanini w Treviso oraz z Societa Filosofica Italiana w Wenecji. Konsultant haseł do Enciclopedia della persona nel XX secolo, pod red. Prof. Antonio Pavana, Endizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009. Autor 8 książek, ponad 50 artykułów, tłumacz, redaktor naukowy pracy zbiorowej Jan Paweł II – Teolog. Komentarze do Encyklik (Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009). Od 2010 roku rezydent naszej parafii.

  E-mail: robert_skrzypczak@poczta.onet.pl
  Msza niedzielna: 2000


PROBOSZCZOWIE:

 • KS. PRAŁAT WŁODZIMIERZ KUCHARSKI 1984 – 1995
 • KS. PRAŁAT EDWARD NOWAKOWSKI 1995 –              


PRACUJĄCY W PRZESZŁOŚCI:

 • KS. PRAŁAT WŁODZIMIERZ KUCHARSKI 1984 – 1995
 • KS. STANISŁAW FLOREK 1985 – 1986
 • KS. EDWARD LATOSZEK 1986 – 1989
 • KS. ZDZISŁAW NOWAK 1987 – 1991
 • KS. RYSZARD PIÓRKOWSKI 1987 –
 • KS. TOMASZ ANISIEWICZ 1989 – 1992
 • KS. JAN BALICKI 1990 – 1991
 • KS. WOJCIECH KOŁAKOWSKI 1991 – 1993
 • KS. JANUSZ CELEJEWSKI 1992 – 1993
 • KS. DARIUSZ KOSK 1993 – 1995
 • KS. JAROSŁAW STOLARCZYK 1993 – 1999
 • KS. JAROSŁAW SIUCHTA (neoprezbiter) 1995 – 1999
 • KS. MARIUSZ JEDLICZKA (neoprezbiter) 1997 – 2000
 • KS. JACEK DZIKOWSKI 1999 – 2005
 • KS. JACEK GRABOWSKI (neoprezbiter) 1999 – 2000
 • KS. SŁAWOMIR PASZOWSKI 2000 – 2005
 • KS. MAREK PRZYBYLSKI (neoprezbiter) 2000 – 2005
 • KS. JACEK GRABOWSKI (rezydent) 2005 – 2006
 • KS. DARIUSZ GOCŁOWSKI 2005 – 2007
 • KS. MACIEJ KLIM 2005 – 2007
 • KS. ARKADIUSZ MAJEWSKI 2007 - 2009
 • KS. ROBERT KAROLAK (neoprezbiter) 2005 - 2009
 • KS. PROF. RYSZARD MOŃ (rezydent) 1999 - 2010
 • KS. MAREK KUMÓR (rezydent) 2006 - 2011
 • KS. SERGIUSZ DĘBECKI (neoprezbiter) 2007 - 2011
 • KS. ANDRZEJ SIKORSKI 2009 - 2011
 • KS. MATEUSZ GAWARSKI (neoprezbiter) 2009 - 2013
 • KS. KONRAD DMOCHOWSKI (neoprezbiter) 2011 - 2015
 • KS. JACEK ROBAK (inkardynowany) 2012 - 2015
 • KS. ŁUKASZ KĄTNY (rezydent) 2012 - 2016
 • KS. MICHAŁ CHUTKOWSKI  2011 - 2017


POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • KS. KRZYSZTOF GONET wyświęcony 1987 r.
 • KS. MACIEJ RACZYŃSKI - ROŻEK wyświęcony 27 maja 2007 r.
 • KS. MACIEJ ZIELIŃSKI wyświęcony 27 maja 2007 r.
 • KS. MICHAŁ WUDARCZYK wyświęcony 24 maja 2009 r.
 • KS. STEFAN BERNAT wyświęcony 22 maja 2010 r.
 • KS. PAWEŁ KONARSKI wyświęcony 27 maja 2017 r.
 • KS. MICHAŁ LUBOWICKI wyświęcony 27 maja 2017 r.

Zapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...