loading...
Sobota VI tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Bedy Czcigodnego, św. Grzegorza VII, św. Maryi Magdaleny de Pazzi | czytania na dziś >>

KOŚCIÓŁ DOMOWY

Ruch Światło-Życie (Oaza), założony przez ks. Franciszka Blachnickiego, jest ruchem odnowy Kościoła. Jego celem jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i odnowa Kościoła. W naszej parafii obecny jest DOMOWY KOŚCIÓŁ - spotkania w kręgach złożonych z 4 - 6 małżeństw. Każdy z księży wikariuszy posługuje jednemu kręgowi. Nowe małżeństwa chętne do dołączenia: zgłoszenia do ks. Łukasza.

Ruch Światło-Życie, zwany też Oazą, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dorosłych, młodzież, dzieci, małżeństwa, kapłanów, jak również osoby konsekrowane.

Celem Ruchu Światło-Życie jest uformowanie Nowego Człowieka, którego życie jest nieustannie napełniane Bożym światłem i Jemu podporządkowane. Osiągnięciu postawy Nowego Człowieka służy droga formacji, która składa się z trzech etapów: ewangelizacja - katechumenat – diakonia.

Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w programie dziesięciu Drogowskazów Nowego Człowieka oraz kręgach biblijnych i liturgicznych, w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat), aby świadomie i uroczyście odnowić przyrzeczenia chrztu. Następnie wchodzi we wspólnotę diakonijną, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie.

Małżonkowie żyjąc treścią Drogowskazów, realizują je w Zobowiązaniach Domowego Kościoła. Formują się w kręgach, które na początku są pilotowane (ewangelizacja). Małżeństwa odnajdując swoje powołanie w słowach Chrystusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem na to abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…” (J 15,16) starają się żyć według zasady, której nauczył ich sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – „równi służą równym”.

Zapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...