loading...
Czwartek tygodnia Wielkiego Postu | Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła | czytania na dziś >>

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną,realizując ogólny cel apostolskiego Kościoła. Początków Akcji Katolickiej należy szukać w Europie w XVIII i XIX w., natomiast w Polsce datuje się na 30 lata XX w. Czasy okupacji i rządów komunistycznych sprawiły, że Akcja Katolicka przestała istnieć. Na nowo została powołana przez kard. Józefa Glempa dekretem z 1995 roku. W tym samym czasie rozpoczęła działalność w parafii.

Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest p. Ryszard Likus.


Tematyką spotkań jest:

 • Lektura materiałów formacyjnych zalecanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.
 • Systematyczne zapoznawanie członków POAK z komunikatami DIAK.
 • Okresowe omawianie spraw Kościoła m.in. lektura tekstów Ojca Świętego.
 • Sprawy bieżące m.in. ustalanie udziału członków POAK w wydarzeniach związanych z życiem Parafii, omawianie spraw organizacyjnych i administracyjnych Oddziału.


Działalność statutowa POAK: 
 

 • Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych i innych uroczystościach organizowanych przez AKAW.
 • Redagowanie tablicy informacyjnej: wiadomości o tematyce poruszanej przez hierarchię Kościoła oraz propagujące działalność Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.
 • Coroczna zbiórka datków na Fundusz Papieski.
 • Bieżące wspomaganie Ks. Proboszcza w sprawach organizacyjnych i technicznych w dziele budowy świątyni parafialnej. Do roku 2003 organizowano także coroczne aukcje darów parafian na rzecz sfinansowania części prac przy budowie świątyni.
 • Wspieranie działań charytatywnych parafialnego CARITAS.
 • Zorganizowane i indywidualne uczestnictwo członków POAK w adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym.
 • Organizacja spotkania Wielkanocnego i opłatkowego wspólnie z pozostałymi grupami parafialnymi.
 • Podejmowanie inicjatyw zwiększenia zainteresowania działalnością POAK wśród parafian (informacje w gablocie, ogłoszenia parafialne na mszach św., rozmowy indywidualne).
 • Udział w pracach Parafialnej Rady Duszpasterskiej.


Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 19.00. 
Opiekunem POAK jest proboszcz ks. Prałat Edward Nowakowski





Zapraszamy!!!

PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, tel/fax +48 (22) 648 58 00

Msze święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00  8.00 (oprócz lipca i sierpnia) 9.30 11.00 12.30 18.00   20.00  

DNI POWSZEDNIE:

7.00  8.00  18.00  19.00
 

więcej informacji ...